Basiskennis

Standen

De basis van Kempo en van vele andere vechtkunsten begint met de standen. Deze hebben als doel de kempoka een gevoel van balans bij te brengen. In elk gevecht is de balans van het grootste belang. Men kan zelfs stellen dat veel gevechten verloren worden, omdat de lichaamsbalans niet goed is en de tegenstander er zodoende kans in ziet zijn opponent uit evenwicht te brengen. 


Een goede stand is net zo belangrijk als een goede wering, trap of stoot. Belangrijk is dat het  zwaartepunt omlaag wordt gebracht bij de diverse standen. Zo is er de paardenstand (bij Kempo ook wel de 3e stand genoemd), waarbij de knieën altijd gebogen moeten zijn. Deze stand is weliswaar in de praktijk minder bruikbaar, maar geeft de beoefenaar wel een beter gevoel van evenwicht. Daarnaast is het tevens een krachtoefening voor het versterken van de beenspieren. 


 

Zelfverdediging

Verdediging of aanval?

De technieken zijn grofweg in twee categorieën te verdelen: de aanvalstechnieken en de technieken ter verdediging. De ene techniek volgt de andere op, als een aanval wordt ingezet, volgt door de tegenstander een wering en hoogstwaarschijnlijk een tegenaanval.


Bij het aspect zelfverdediging gaat het om het reageren op de aanval van een tegenstander. Dit reageren gebeurt door de aanval te ontwijken, te pareren of door deze te incasseren. Bij Kempo ligt de nadruk op het ontwijken en pareren van de aanval. Als reactie kan vervolgens de aanval worden overgenomen en wordt een aantal tegenaanvallen geplaatst. 


Deze zelfverdedigingstechnieken zijn een belangrijk onderdeel in het Kempo en worden dan ook bij iedere training geoefend. Ze zijn gesplitst in twee onderdelen, de verdedigingen en de Kumite's. In essentie zijn ze hetzelfde. Bij beide onderdelen gaat het om het pareren van een aanval en deze vervolgens overnemen met één of meerdere tegenaanvallen om de tegenstander zo snel mogelijk te kunnen uitschakelen. Het verschil ligt hem hierin dat bij de verdedigingen meer wordt uitgegaan van rechtlijnige technieken. Vaak wordt met kracht een aanval geweerd en vervolgens wordt deze overgenomen. Bij de Kumite gaat het meer om cirkelvormige bewegingen. Hierbij wordt meer gebruik gemaakt van de kracht van de tegenstander en wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zogenaamde 'hefboomtechnieken'. Bij deze technieken wordt gebruik gemaakt van de beperkte beweging van een gewricht in één bepaalde richting. 

                      
Stoot en traptechnieken

Tijdens de training wordt er veel aandacht besteed aan diverse trap- en stoottechnieken. Een uitgebreid scala aan stoten met de open hand en met de gesloten vuist wordt iedere week geoefend, De traptechnieken zijn vergelijkbaar met andere vechtsporten en vechtkunsten. Zowel lagere trappen naar het kruis en de knie, als hogere traptechnieken naar het gezicht en de borst worden geoefend,


Warming-up en stretchen

Om het lichaam voor te bereiden op de lichamelijke inspanning van de training, dienen de spieren voldoende opgewarmd te worden. Vandaar dat een belangrijk deel van de basiskennis bestaat uit een conditietraining met o.a. push-ups, buikspieroefeningen, hardlopen en reactie oefeningen. Daarnaast wordt met behulp van stretchen het lichaam lenig gehouden, waarbij het belangrijk is de grenzen van het lichaam te kennen. 

IMG_2129 (2)
Planken
Push ups

Weringen

Iedere aanval kan gepareerd worden door een wering. De bedoeling van een wering is om de stoot- of trapaanval te stoppen of van richting te veranderen. In beide gevallen wordt je uiteindelijk niet geraakt. Om de kempoka te laten wennen aan de directe aanval en om de benen en armen harder te laten worden, wordt de oefeningen ook in groepsverband uitgevoerd. Naast de hardheid en kracht wordt er tevens ook aandacht besteed aan het juiste gebruik van de basisstanden en de draaiing van de heup, om de wering zo optimaal mogelijk uit te voeren. 


                                                                                           Kumite (4e)                                                          Verdediging


Stijlvormen

Saifats

Er zijn diverse stijloefeningen terug te vinden in het Yin & Yang Kempo. Eén daarvan is de Saifait. Deze stijloefening wordt gezamenlijk beoefend. Hierbij ligt de nadruk op de juiste lichaamshouding en de correcte uitvoering van de techniek. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het synchroon uitvoeren van de technieken. 


Bij de Saifat wordt een schijngevecht tegen meerdere tegenstanders uitgevoerd. Ze zijn vergelijkbaar met de kata's uit het karate en ook diverse kungfu stijlen hebben een dergelijke oefening. De Saifats kunnen zowel met als zonder tegenstanders worden uitgevoerd. 


Wat voorop staat bij deze oefeningen is niet de effectiviteit, maar vooral het oefenen van timing, diverse aanvals- en verdedigingstechnieken en een vloeiende uitvoering van een groot aantal opeenvolgende bewegingen.  Daarnaast is het een goede demonstratievorm om het esthetische aspect van vechtkunsten te laten zien. Andere stijloefeningen

Naast de oefeningen tegen meerdere tegenstanders zijn er ook series (oefeningen met één tegenstander) en nog een klein aantal stijloefeningen met Chinese afkomst, zoals Lohan Kun en de Jil Kun. Deze oefeningen worden alleen aan gevorderde leerlingen gegeven. 


Ademhalingsoefeningen

Iedere week wordt er ook aandacht besteed aan een aantal ademhalingsoefeningen (Chi Kung), zodat de leerlingen zich bewuster worden van hun ademhaling. De oorsprong van deze oefeningen zijn terug te vinden in het oude China. 


Naast het controleren van de ademhaling na inspanningen en het oefenen van een diepere ademhaling, wordt tevens het coördineren van ademhaling en beweging getraind. De kempoka kan hier vooral in het gevorderde stadia van zijn/haar training profijt van hebben. Wapens

Het gebruik van wapens

In de Chinese vechtkunsten zijn een heleboel wapens terug te vinden. Zo zijn er o.a. de Hellebaard (Kwan Dao), lange stok, de ketting en het breedzwaard. Een klein aantal uit dat enorme scala aan wapens is te beoefenen bij Kempo. Het trainen met deze wapens is voorbehouden aan de meer gevorderde leerlingen, aangezien een basisniveau vereist is om met deze wapens te kunnen trainen. 


Als basis van veel van de wapens uit zowel de Japanse als Chinese vechtkunst dient de lange stol (Bo). Een beheersing van dit wapen, zorgt voor een correcte lichaamshouding, het juiste gebruik van de heupen en het concentreren van kracht en snelheid. 


Als vervolg op de stok, wordt er getraind met het breedzwaard en de hellebaard, ook wel het zwaard van generaal Kwan genoemd (Kwan Dao). 


Daarnaast is het oefenen met een mes een basisonderdeel voor de kempoka's met een bruine band of hoger. De mes technieken worden met een tegenstander geoefend en er wordt gebruik gemaakt van een echt mes, zodat de technieken zo realistisch mogelijk getraind kunnen worden.