Verdediging of Aanval?

Grofweg zijn technieken in 2 categorieën te verdelen; de aanvalstechnieken of de technieken ter verdediging. De ene techniek volgt op de andere, als een aanval wordt ingezet volgt door de tegenstander een wering en hoogstwaarschijnlijk een tegenaanval.

Bij het aspect zelfverdediging gaat het om het reageren op de aanval van een tegenstander. Dit reageren gebeurt door de aanval te ontwijken, te pareren of door deze te incasseren. Bij Kempo ligt de nadruk op het ontwijken en pareren van de aanval. Als reactie kan vervolgens de aanval worden overgenomen en wordt een aantal tegenaanvallen geplaatst.


Bij deze kumite wordt een stootaanval gepareerd en wordt de arm gecontroleerd door kracht te zetten op de elleboog van de aanvaller.

Deze zelfverdedigingstechnieken zijn een belangrijk onderdeel in het Kempo en worden dan ook bij iedere training beoefend. Ze zijn gesplitst in twee onderdelen, te weten de Verdedigingen en de Kumite's. In essentie zijn ze hetzelfde. Bij beide onderdelen gaat het om het pareren van een aanval en deze vervolgens overnemen met één of meerdere tegenaanvallen om de tegenstander zo snel mogelijk te kunnen uitschakelen. Het verschil ligt hem hierin dat bij de verdedigingen meer wordt uitgegaan van rechtlijnige technieken: vaak wordt met kracht een aanval geweerd en vervolgens wordt deze overgenomen. Bij de Kumite gaat het meer om cirkelvormige bewegingen. Hierbij wordt meer gebruik gemaakt van de kracht van de tegenstander en wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zogenaamde 'hefboomtechnieken'. Bij deze technieken wordt gebruik gemaakt van de beperkte beweging van een gewricht in één bepaalde richting (zie ook foto hiernaast).

Weringen

Ieder aanval kan gepareerd worden door een wering. De bedoeling van een wering is om de stoot- of trapaanval te stoppen of van richting te veranderen. In beide gevallen wordt je uiteindelijk niet geraakt. Om de kempoka te laten wennen aan de directe aanval en om de benen en armen te harden worden er ook in groepsverband oefeningen uitgevoerd. Naast hardheid en kracht wordt tevens aandacht besteed aan het juiste gebruik van de basisstanden en het draaien van de heup om de wering zo optimaal mogelijk uit te voeren.


Breektechniek dhr. Faulhaber