Herkomst

Het land van herkomst van Kempo is China, de bakermat van vele vechtkunsten.
De Chinese vechtkunststijlen kunnen onderverdeeld worden in twee categoriën: de zachte en de harde stijl. Deze stijlen zijn meestal gebaseerd op de filosofie van de kosmos of de natuur. Voorbeelden van zachte stijlen zijn Pa Kua en Tai Ch'i Chuan. De harde stijlen zijn onder andere Chang Chuan, Shaolin Kungfu, Choi Lai Fut en ook Kempo, toenmalig bekend onder de naam Ch'uan Fa. De bewegingen in deze stijlen zijn afgeleid uit de dierenwereld en vaak zie je nog de namen van dieren terugkeren in de benaming van de techniek, zoals de tijgerklauw, de slangebek, en de luipaardhand.

Kuntao Matjan

In Indonesië, het voormalige Nederlands-Indië, werden vele Chinese stijlen veranderd en vermengd met andere stijlen uit die streken. Dit kwam omdat er in dit land veel verschillende rassen woonden. Zo is het Kun Tao ontstaan. Kun Tao is zelf ook weer in allerlei varianten terug te vinden, maar in grote lijnen is Kun Tao een vermenging van chinese kungfu-stijlen, waaronder Ch'uan Fa, en indonesische Pentjak Silat stijlen. Net zoals bij het kungfu en het karate zijn er meerdere Kun Tao stijlen. De stijl waaruit het nederlandse kempo is voortgekomen, is de Kun Tao Matjan, waarbij Matjan (of Macan) staat voor 'Tijger'. Daarnaast zijn er nog andere stijlen, zoals de Shantung KunTao of de Hokkien KunTao.

Via Indonesië is het Kempo naar Nederland gekomen en verspreid in de jaren zestig via de heer Carl Faulhaber. Deze vechtkunstbeoefenenaar heeft de originele Kempo (Kuntao Matjan) verspreid en bekend gemaakt onder de nederlanders.

Tijdens het verspreiden van Kempo in nederland is er een tweedeling ontstaan in de kempo-stijlen:

Shaolin Kempo
Een leerling van de heer Faulhaber was de heer Gerard Meijers. Hij heeft gekozen voor het doceren van zijn variant genaamd Shaolin Kempo. In deze vertakking van het kempo zie je meer karate invloeden terug, aangezien de heer Meijers tevens de japanse karate-stijlen en Tae Kwon Do heeft beoefend. Dit zie je onder andere terug in het gebruik van Japanse termen voor de technieken, zoals Mawashi Geri, Shotai en Kata's. Deze kempo-variant heeft in nederland verreweg de grootste aanhang. Deze variant is zich volledig los van het originele kempo blijven ontwikkelen tot de stijl die het nu is. Zo zie je bijvoorbeeld ook gedeelten van het Japanse Jiu Jutsu terug in shaolin kempo.

Yin & Yang Kempo
Anderszijds heeft de heer Carl Faulhaber gekozen om dezelfde variant uit Indonesië te blijven beoefenen, zoals deze oorspronkelijk was geintroduceerd in Nederland. Deze variant is in nederland (bijna) niet meer aanwezig. Wel zijn er een redelijk aantal scholen die de 'tak' van faulhaber zijn blijven volgen, waarbij in ieder geval een gedeelte van de basis behouden is gebleven van de indonesische stijl. Onze stijl van kempo valt onder deze scholen. In de loop der jaren hebben verschillende mensen hun eigen kennis van andere systemen vermengd in het Kempo. Zo heeft de heer Jimmy Bax, een leerling van Carl Faulhaber, onder andere zijn kennis van het indonesische Pentjak Silat verwerkt in de Yin & Yang Kempo stijl zoals die uiteindelijk zich is gaan vormen. Een leerling van Jimmy Bax, de heer Maurits de Gijssel, heeft tenslotte nog zijn kennis van andere Kun Tao stijlen verweven en zo is de kempo-stijl ontwikkeld die we heden ten dage beoefenen onder de naam Yin & Yang Kempo.

Mocht je meer willen weten over de originele kempo stijl is hieronder een aantal interessante links te vinden:

Algemene website over de Kuntao Matjan stijl (Richard Kudding)
Meer over Carel Faulhaber ('paatje Faulhaber')

Andere varianten
Volledigheidshalve moet gezegd worden dat er inmiddels meerdere varianten van het Kempo worden beoefend. Zo zijn er onder andere: Kempo Hsinshih, Kempo Karate en Shao Lin Chièh Hê' Ch'üan P'ai. Op een of andere wijze zijn deze stijl allemaal afkomstig van of sterk beïnvloed door de geïntroduceerde varianten van de heer Meijers en de heer Faulhaber. De enige duidelijke uitzonderingen hierop zijn het Shorinji Kempo (japans kempo) en het Kenpo (kempo geïntroduceerd vanuit Hawaii en Amerika).

Yin & Yang binnen het Kempo

Het Yin & Yang Kempo heeft veel gelijkenis met het Shaolin Kempo, echter bij het Yin & Yang Kempo wordt meer de nadruk gelegd op het verenigen van de harde en de zachte stijl in de technieken. Het Yin & Yang symbool is inmiddels een bekend universeel symbool wat staat voor het mannelijke en het vrouwelijke, wit en zwart, maar verder doorgevoerd in het leven kan het ook betrekking hebben op goed en kwaad, geven en nemen, aanval en verdediging, het harde en het zachte.

Sifu's

De hoofdleraar van onze school is sifu Siegfried Eilbracht, de oudste leerling van Dhr. Hans Ariese, die reeds meer dan 35 jaar het Kempo beoefent en op dit moment in het bezit is van de derde dangraad. Er zijn een aantal andere scholen geweest in Barendrecht en Dordrecht die werden geleid door respectievelijk sifu Jan Pots en sifu Eugène de Schrijver. Deze 2 scholen zijn inmiddles gestopt. De huidige 2 scholen zijn in Papendrecht en Zwijndrecht.

Het kempoboek

Om er voor te zorgen dat de kennis en de historie van het Yin & Yang Kempo niet verloren gaat is er een uitgebreid naslagwerk geschreven, waarin diep wordt ingegaan op de herkomst van kempo en andere vechtsporten en tevens een groot deel van de technieken zijn vastgelegd.

Een groot deel van de technieken zijn op papier gezet, voorzien van illustraties, zodat de originele techniek en vorm goed behouden kan blijven. Verantwoordelijk voor dit boek is Willem Duym, die tevens zorgt voor periodieke extra bijlagen om het naslagwerk actueel te houden.